dağ silsilesi
Volkan Mirzalı_edited_edited_edited.png
  • LinkedIn

Volkan Mirzalı

Kıdemli Danışman, Koç, Fasilitatör

vmirzali@probono-tr.com

1996 yılında O.D.T.Ü Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Garanti Bankasında Şube Portföy Yöneticisi olarak başladığı kariyerine 13 yılın sonunda Genel Müdürlük Stratejik Planlama Yöneticisi olarak tamamladı. Bu süreçte edindiği tecrübelerini danışmanlık mesleğine geçtiğinde çalışma hayatı yetkinlikleri ve kurumsal strateji yönetimi ile ilgili eğitimlerde etkin bir şekilde kullandı.
 

11 yıllık Eğitimci Kariyerinde 1.800 Eğitim gününü aşarken; yaklaşık 20 farklı sektörde 80’i aşan sayıda kuruma eğitim veya çalıştay programları gerçekleştirdi. 

 

Organizasyonların dönüşümüne liderlik, kişisel liderlik, stratejik yönetim, değişim yönetimi ve performans yönetimi konularındaki uzmanlığı ile kurumlara özel eğitim projeleri tasarlayarak, gerçekleştirmektedir.

Eda Noyan Mirzalı_edited_edited.png
  • LinkedIn

Eda Mirzalı

Pazarlama-İletişim Müdürü

enoyan@probono-tr.com

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim alanında özel sektörde edindiği iş deneyimlerini, Türk Eğitim Vakfı (TEV)'de Kurumsal İletişim Müdürlüğü göreviyle edindiği STK tecrübesiyle birleştirmiştir.

Kariyerine 2000 yılında Çukurova İthalat ve İhracat TAŞ'de başlayan Noyan, Satış ve Halkla İlişkiler birimlerinde 5 yıla yakın süreyle görev almıştır. Mardav Yalıtım A.Ş.'de Medya ve Halkla İlişkiler Yöneticiliği görevini uluslararası platformda 6 yıl boyunca sürdüren Noyan, şirket portföyündeki pek çok markanın iletişim stratejilerini yönetmiştir. Enerji Verimliliği alanında sosyal sorumluluk projeleri yürütmüş ve çeşitli sektörel derneklerde görev almıştır.

Türk Eğitim Vakfı Kurumsal İletişim Müdürlüğü göreviyle sektörü sivil toplum açısından tecrübe etme fırsatı bulan Noyan, pek çok kurumsal sosyal projede yaratım ve yöneticilik görevinde bulunmuştur.

Probono 'da  Proje Yöneticiliği, Pazarlama İletişim Yöneticiliği görevlerini sürdürmektedir.

 
Işıl Soyhan_edited_edited.png
  • LinkedIn

Işıl Soyhan

Profesyonel iş hayatına 1994 yılında, Eczacıbaşı Topluluğuna ait Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.’de başlamıştır. 2005 yılına kadar finans sektöründe çalışan Soyhan, Uluslararası Sermaye Piyasaları öncelikli olmak üzere Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıların Türk Sermaye Piyasalarındaki yatırımlarına aracılık alanında hizmet vermiştir.

 

2005 yılından itibaren, Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Vakfı’ndaki ilk  görevi olan Fon Yönetimi Müdürlüğü ile vakıflarda profesyonel varlık yönetimi oluşturulması hususunda sektöre örnek teşkil eden bir pozisyonda görev alma şansı yakalamıştır.

 

İlerleyen yıllarda Türk Eğitim Vakfı’nın stratejik planlama ve varlık yönetimi odaklı çeşitli yönetim kademelerinde görev almış, Vakfın hedefleri kapsamında sürdürülebilir büyüme, bütçe planlama ve yönetimi, proje tasarımı ve yönetimi, mali disiplin ve uygulamalar, ERP (Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlama) süreç ve uygulamaları, fonksiyonların süreç ve mali denetim altyapılarının yönetmelikler kapsamında oluşturulması ve takibi ve verimlilik odaklı MIS (Management Information Systems) Raporlarının oluşturulması çalışmalarına liderlik etmiştir. 

Halen yönetim, stratejik planlama ve kaynak geliştirme konularında danışmanlık vermektedir.

Burçin Ciğerim_edited.png
  • LinkedIn

Burçin Ciğerim

20 yıllık profesyonel hayatına Philip Morris International Türkiye şirketinde saha uzman pozisyonları ile başlamıştır. Kariyerine 2004 yılında ekip yönetimi ve 2010 yılından itibaren sırasıyla Head of Trade Marketing, Sales Manager, Commercial Area Manager olarak yönetim pozisyonlarında devam etti. 


Beş farklı bölgede üst düzey yönetici pozisyonlarında görev alarak yeni stratejiler yaratılması, dönüşüm liderliği ve ekip yönetimi alanlarında tecrübeler edindi. 

 

Üstlendiği görevlerde farklı ve büyük bölgelerde satış ekiplerinin birebir ve uzaktan yönetimi, efektif dağıtım ağı ve rutlaması, ekiplerin iş yapış şekillerinin çevik ve kazanan organizasyonlara dönüşümü, öne çıkan ROI uygulamaları ve müşteri yönetimi konusunda birçok başarılı  projelere  imza  attı.

2021 yılında Philip Morris International bünyesinden ayrıldı. Burçin, 20 yıl boyunca edindiği tecrübelerini,  profesyonel iş ve liderlik becerileri ile aktarmak üzere eğitim ve danışmanlık alanında Probono'da devam ediyor.

tarkan sb_edited.jpg
  • LinkedIn

Tarkan Soyhan

İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun olmuştur. Meslek hayatının önemli bir bölümünde uluslararası ortaklı firmalarda üst düzey yöneticilik yapmış, Türkiye ve dünyada önemli projelere imza atmıştır. 2002 yılında ise Probono Danışmanlığı kurarak faaliyet alanını genişletmiştir.

Probono Genel Müdürü olarak tüm finans ve hukuki süreçlerin yönetimi ile yetkilidir.