'Pro Bono'

Latince bir terim olan 'Pro Bono' ‘İyilik İçin’ anlamına gelmektedir. 

Filantropi literatürüne yerleşmiş kullanımında ise ‘Toplumun İyiliği İçin’ kavramı ile ön plana çıkmaktadır.

'Pro Bono' sosyal anlamda, profesyonellerin mesleki tecrübe ve hizmetlerini ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak sunması esasına dayanmaktadır.

 

 

‘Topluma fayda yaratmak’ amacı ile kurulmuş olan Probono, bir Sosyal Proje Danışmanlığı kuruluşudur.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Tasarım ve Uygulama

 

 • Etkin Hedef Belirlenmesi

 • Süreç Yönetimi

 • Bütçe Planı ve Yönetimi

 • Verimlilik Ölçümü

 • Proje Etki Değerlendirme Raporu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Toplum Kuruluşları

 

 • Yönetim Danışmanlığı

  • Kuruluş

  • Amaç

  • Sürdürülebilirlik

 • Etkin Kaynak Yaratma ve Yönetme

 • Proje Tasarımı ve Uygulama

  • Hedef

  • Süreç

  • Bütçe

  • Ölçüm ve Değerlendirme

 • 3 Boyutlu Proje Tasarımı

  • Kamu-Özel sektör-STK

 • Sürdürülebilir Kaynak Yaratma Stratejilerinin Belirlenmesi

 • Verimlilik Ölçüm ve Değerleme

 • Uygulama Süreç ve Prosedürlerinin Belirlenmesi

Bireysel

 

 • Profesyonel bireyler için         (Pro bono)

  • Bedelsiz olarak tecrübe alanları ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinde süreli olarak yer almalarına imkan sağlanması

 

 • Gönüllü bireyler için

  • İhtiyaç sahibi STK’lara katkı sağlamak amacı ile değişken nitelikli gönüllü havuzunun oluşturulması

  • Gönüllü birey - uygun STK eşleştirmesi