Girls in STEM / Kız Öğrenciler için STEM Kampları Prof. Aziz Sancar


– Türkiye’de 15 yaş grubu kız öğrencilerin, fen ve matematiksel yetenekler alanlarında uluslararası ölçekte yapılan değerlendirmelerde, oldukça geride oldukları görülmektedir (TIMSS ve PISA).
– Ortaokul ve liseye giden mevcut kız öğrenci sayısını %1 artırmak ülkede kişi başına düşen milli geliri %0.3 oranında artıracaktır.