Bir Silgi Bir Kalem


Bir Silgi Bir Kalem Projesi, Türkiye'deki ilk ve orta okul eğitim kurumlarını, Türkiye'deki eğitime katkıda bulunmak isteyen bağışçılarla buluşturmayı amaçlamaktadır.