Işıl Soyhan

Kurucu Ortak

Profesyonel iş hayatına 1994 yılında, Eczacıbaşı Topluluğuna ait Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.’de başlamıştır. 2005 yılına kadar finans sektöründe çalışan Soyhan, Uluslararası Sermaye Piyasaları öncelikli olmak üzere Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıların Türk Sermaye Piyasalarındaki yatırımlarına aracılık alanında hizmet vermiştir.

 

2005 yılından itibaren, Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Vakfı’ndaki ilk  görevi olan Fon Yönetimi Müdürlüğü ile vakıflarda profesyonel varlık yönetimi oluşturulması hususunda sektöre örnek teşkil eden bir pozisyonda görev alma şansı yakalamıştır.

 

İlerleyen yıllarda Türk Eğitim Vakfı’nın stratejik planlama ve varlık yönetimi odaklı çeşitli yönetim kademelerinde görev almış, Vakfın hedefleri kapsamında sürdürülebilir büyüme, bütçe planlama ve yönetimi, proje tasarımı ve yönetimi, mali disiplin ve uygulamalar, ERP (Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlama) süreç ve uygulamaları, fonksiyonların süreç ve mali denetim altyapılarının yönetmelikler kapsamında oluşturulması ve takibi ve verimlilik odaklı MIS (Management Information Systems) Raporlarının oluşturulması çalışmalarına liderlik etmiştir.

 

Türk Eğitim Vakfı’nda 11 yıl süren görevinden 2015 yılı sonu itibariyle ayrılarak, ‘topluma fayda- toplumsal fayda’ odağı ile ülkemizde filantropi kültürünün geliştirilmesi, Sivil Toplum Kuruluşlarımız için kaynak yaratma-proje tasarımı ve etkin imaj ve kaynak yönetimi konularında hizmet vermek üzere kalben aynı heyecanı paylaştığı çalışma arkadaşı Eda Noyan ile Probono Sosyal Proje Danışmanlığı’nı kurmuştur.

 

Email: isoyhan@probono-tr.com

 

Please reload

eda web2_edited.jpg

Eda Noyan Mirzalı

Kurucu Ortak

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim alanında özel sektörde edindiği iş deneyimlerini, Türk Eğitim Vakfı (TEV)'de Kurumsal İletişim Müdürlüğü göreviyle edindiği STK tecrübesiyle birleştirmiştir.

Kariyerine 2000 yılında Çukurova İthalat ve İhracat TAŞ'de başlayan Noyan, Satış ve Halkla İlişkiler birimlerinde 5 yıla yakın süreyle görev almıştır. Mardav Yalıtım A.Ş.'de Medya ve Halkla İlişkiler Yöneticiliği görevini uluslararası platformda 6 yıl boyunca sürdüren Noyan, şirket portföyündeki pek çok markanın iletişim stratejilerini yönetmiştir. Enerji Verimliliği alanında sosyal sorumluluk projeleri yürütmüş ve çeşitli sektörel derneklerde görev almıştır.

Türk Eğitim Vakfı Kurumsal İletişim Müdürlüğü göreviyle sektörü sivil toplum açısından tecrübe etme fırsatı bulan Noyan, pek çok kurumsal sosyal projede yaratım ve yöneticilik görevinde bulunmuştur.

Probono 'da Sosyal Proje Danışmanlığı yanı sıra Yönetim Danışmanlığı ve  Kurumsal Eğitim Proje Yöneticiliği, Pazarlama İletişim Yöneticiliği görevlerini sürdürmektedir.

Kurumların günümüzdeki çevikleşme gereksinimini sağlayacak, kurumsal kültürün dönüşümüne hizmet edecek programlarda proje yöneticiliği yapmaktadır.

 

 

 

Email: enoyan@probono-tr.com